Izpostavljeni dogodki

Ni koncertov

Datum: 12. 1. 2021

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA »SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (G026018) – M/Ž« V JAVNEM ZAVODU SLOVENSKA FILHARMONIJA

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) in 12. člena Kolektivne pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18) Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 

objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (G026018) – M/Ž (obračun plač)

 

Kratek opis del in nalog:
Samostojni strokovni sodelavec v notranji organizacijski enoti skupne službe opravlja naslednja dela in naloge:
• obračun plač z vsemi dodatki in nadomestili, refundacije na ZZZS,
• poročanja v zvezi s kadri in plačami na DURS, AJPES, KAD, ZPIZ, statistika,
• obračun regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin,
• pomoč pri pripravi odločb za letne dopuste,
• pomoč pri vzpostavitvi in ažuriranju kadrovske evidence,
• obračunavanje potnih stroškov doma in v tujini,
• obračunavanje avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb za rezidente in nerezidente ter substitute,
• vodenje blagajne, prenos v glavno knjigo,
• vodenje BVP (blagajna vzajemne pomoči),
• arhiviranje knjigovodske dokumentacije,
• pomoč pri pripravi podatkov za letna poročila, plane in za druge potrebne analize in statistike v zvezi s kadri
opravljanje ostalih nalog po navodilih in zahtevah nadrejenega.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri,
– obvladovanje orodij okolja Microsoft Office ter znanje o uporabi interneta,
– vsaj šest (6) mesecev delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.

 

Prednost bodo imeli kandidati z:
– poznavanjem predpisov s področja računovodstva in delovnih razmerij,
– poznavanjem obračuna plač v javnem sektorju (program Rais),
– znanjem enega svetovnega jezika.

Zaželene so delovne izkušnje v javnih zavodih na področju kulture.

 

Pisna prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (kopija diplome),
– izjavo z opisom delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu z opisom del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu,
– kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,
– druga dokazila, ki se nanašajo na prednostne kriterije.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas enega leta s polnim delovnim časom s predvidenim pričetkom dela takoj in z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v notranji organizacijski enoti zavoda »Skupne službe« v prostorih Javnega zavoda Slovenska filharmonija na sedežu zavoda na naslovu Kongresni trg 10 v Ljubljani.

 

Način in rok prijave:
Kandidati naj vložijo svoje prijave v pisni obliki (skupaj z zahtevanimi dokazili in življenjepisom), ki jih pošljejo na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali v zaprti ovojnici z označbo »Za razpis – prijava na prosto delovno mesto »SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (G026018)« s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana, in sicer do 22. 1. 2021.

 

Prijava je vložena pravočasno, če jo zavod prejme, preden se izteče rok. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je zavod prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

 

Nepopolne, nepravočasne in nepravilno označene prijave ter prijave, iz katerih izhaja, da kandidat očitno ne izpolnjuje razpisnih pogojev se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Prijava mora vsebovati elektronski naslov kandidata, na katerega bo kandidat obveščen o izidu razpisa. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih ter določbami Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, in sicer najkasneje v roku 30 dni po objavi prostega delovnega mesta.

 

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

 

Matej Šarc
v. d. direktorja

Slovenska filharmonija
Piškotki / Cookies
Ime Omogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X