Prosta delovna mesta

Datum: 26. 11. 2019

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA »KNJIGOVODJA VII/1 (J017040) – Ž/M« V JAVNEM ZAVODU SLOVENSKA FILHARMONIJA

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) in 12. člena Kolektivne pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18) Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu

KNJIGOVODJA VII/1 (J017040) – M/Ž

Kratek opis del in nalog:
Knjigovodja v notranji organizacijski enoti skupne službe opravlja naslednja dela in naloge:
– vodenje glavne knjige,
– saldakonti kupcev in dobaviteljev, izdanimi in prejetimi računi,
– plačilni promet in knjiženje,
– vodenje knjige izdanih in prejetih računov in obračun davek na dodano vrednost,
– priprava knjigovodske dokumentacije obračune, plane ter analize, sodelovanje pri pripravi finančnih načrtov in letnih poročil,
– sodelovanje z blagajno v zvezi z vplačili abonmajev,
– knjiženje osnovnih sredstev in usklajevanje z inventuro,
– vodenje osnovnih sredstev,
– arhiviranje knjigovodske dokumentacije,
– druge naloge po navodilih in zahtevah nadrejenega v skladu z delovnim planom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– strokovna izobrazba ustrezne smeri 1. bolonjske stopnje oz. višješolska izobrazba (prejšnja),
– obvladovanje orodij okolja Microsoft Office ter znanje o uporabi interneta,
– vsaj šest (6) mesecev delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.

Prednost bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem knjigovodskih, računovodskih in davčnih predpisov v javnih sektorju,
– s poznavanjem programov Vasco,
– z znanjem enega svetovnega jezika.
Zaželene so delovne izkušnje v javnih zavodih na področju kulture.

Pisna prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (kopija diplome),
– izjavo z opisom delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu z opisom del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu,
– kratek življenjepis, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,
– druga dokazila, ki se nanašajo na prednostne kriterije.

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas enega leta s polovičnim delovnim časom (20 ur/teden).
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec v notranji organizacijski enoti zavoda »Skupne službe« v prostorih Javnega zavoda Slovenska filharmonija na sedežu zavoda na naslovu Kongresni trg 10 v Ljubljani.

Način in rok prijave:
Kandidati naj vložijo svoje prijave v pisni obliki (skupaj z zahtevanimi dokazili in življenjepisom), ki jih pošljejo na elektronski naslov: nuska.zakrajsek@filharmonija.si ali v zaprti ovojnici z označbo »Za razpis – prijava na prosto delovno mesto »KNJIGOVODJA VII/1 (J017040)« s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 12 (dvanajstih) dni od dneva javne objave razpisa.

Prijava je vložena pravočasno, če jo zavod prejme, preden se izteče rok. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je zavod prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Nepopolne, nepravočasne in nepravilno označene prijave ter prijave, iz katerih izhaja, da kandidat očitno ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Prijava mora vsebovati elektronski naslov kandidata, na katerega bo kandidat obveščen o izidu razpisa. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih ter določbami Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, in sicer najkasneje v roku 30 dni po objavi prostega delovnega mesta.

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

mag. Marjetica Mahne
direktorica

Slovenska filharmonija
Piškotki / Cookies
Ime Omogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X