EN SI

Kontakti

Kdo je kdo

Uprava

DIREKTOR
Damjan Damjanovič
TEL: +386 1 24 10 804 


UMETNIŠKI VODJA ZBORA SLOVENSKE FILHARMONIJE
Martina Batič
TEL: +386 1 24 10 826

POMOČNICA DIREKTORJA ZA ZADEVE SPLOŠNO UPRAVNEGA ZNAČAJA, FINANČNO RAČUNOVODSKE IN KADROVSKE ZADEVE
Majda Nahtigal
TEL: +386 1 24 10 820

POSLOVNI VODJA PROGRAMA
Snježana Drevenšek
TEL: +386 1 24 10 812 

SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE
Vesna Dobelšek
TEL: +386 1 24 10 803

POSLOVNA SEKRETARKA ZBORA SLOVENSKE FILHARMONIJE
Marina Zemljak
TEL: +386 1 24 10 804

ORGANIZATORKA, ODDAJA DVORAN
Klavdija Erjavec
TEL: +386 1 24 10 814

ARHIV SLOVENSKE FILHARMONIJE
Mateja Kralj
TEL: +386 1 24 10 824

Aleksandra Korbar
TEL: +386 1 24 10 825

DRAMATURGINJA
Mateja Kostić
TEL: +386 1 24 10 802


DRAMATURG
Tomaž Gržeta
TEL: +386 1 24 10 805

KOORDINATORKA IN ORGANIZATORKA KULTURNEGA PROGRAMA
Barbara Šinigoj
TEL: +386 1 24 10 810

INŠPEKTOR ORKESTRA
Blaž Zupan
TEL: +386 1 24 10 816
GSM: +386 41 334 259

KNJIGOVODJA
Karmen Rugani
TEL: +386 1 24 10 818

OBRAČUN PLAČ
Taja Golčman
TEL: +386 1 24 10 808
Tehnične službe

RECEPTORKA
Lučka Miklič
TEL: +386 1 24 10 800, 24 10 822

TEHNIČNI DELAVEC
Marko Spanić
TEL: +386 41 751 453 

TEHNIČNI DELAVEC
Dušan Pušnik
TEL: +386 41 334 255

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA