SI EN

Pomočnik direktorja za zbor

Gregor Klančič
gregor.klancic@filharmonija.si
+386 1 24 10 826

Zborovodja in organist Gregor Klančič je začel glasbeno izobraževanje na Glasbeni šoli Nova Gorica in na Orglarski šoli v Novi Gorici. Študij je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je diplomiral na oddelku za glasbeno pedagogiko in cerkveno glasbo.

Med leti 1999 in 2004 je vodil Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, s katerim se je večkrat uspešno udeležil zborovskega tekmovanja v Mariboru ter posnel zgoščenko ob 50-letnici zbora. Vodil je tudi Dekliški pevski zbor Nova Gorica in čezmejni mladinski pevski zbor v Novi Gorici. Bil je umetniški vodja Trnovskega okteta iz Ljubljane, sedaj pa sodeluje z oktetom Lipa Trebnje. Vodil je zbor Mysterium Kranj in Domžalski komornii zbor. Kot zborovodja in organist sodeluje na poletnih pevskih seminarjih, ki jih prireja Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst.

Od leta 1993 do 2012 je bil član nekdanjega Slovenskega komornega zbora - današnjega Zbora Slovenske filharmonije. Od leta 2004 je prav tako deloval kot asistent zborovodja tega zbora, s katerim je imel tudi več samostojnih koncertov.

Je vodja glasbene dejavnosti na Nadškofiji Ljubljana. V ljubljanski stolnici od leta 1999 deluje kot organist, vodi pa tudi zbor bogoslovcev ljubljanskega semenišča. Je ravnatelj in predavatelj na Orglarski šoli v Ljubljani.

Kot organist nastopa po Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Franciji in Nemčiji. Nastopal je z Orkestrom Slovenske filharmonije, s številnimi vokalnimi solisti, instrumentalisti in zbori, kot so Zbor SLovenske filharmonije, zbor in orkester Consortium musicum, Mešani pevski zbor Glasbene matice, Komorni zbor Ipavska...

V okviru Kulturnega društva Schellenburg skupaj s s. Boženo Kutnar v Uršulinski cerkvi v Ljubljani organizira koncertni cikel Sakralni abonma. Vodi zbor Consortium musicum, s katerim je v okviru tega abonmaja izvedel več vokalno-instrumentalnih koncertov.