EN SI

Avdicije

Datum: 18. 8. 2017

AVDICIJA

za prosto delovno mesto v Orkestru Slovenske filharmonije

»Orkestrski glasbenik tutist – drugi fagotist v simfoničnem orkestru (ž/m)« - (G017027)

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),  Javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

objavlja razpis za prosto delovno mesto

Orkestrski glasbenik tutist – drugi fagotist v simfoničnem orkestru

 

Pogoji za zasedbo:

- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri, (uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.)

- 6 mesecev delovnih izkušenj,

- uspešno opravljena avdicija, ki bo v torek, 5. septembra 2017 ob 13.30 uri, v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

 

Način in rok prijave:

Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta.

 

Prijavo  je potrebno poslati do 31. avgusta 2017, na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!).


Avdicije se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izboru.

 

Trajanje zaposlitve in poskusna doba:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s šest (6) mesečnim poskusnim delom.

 

Avdicijski program – drugi fagotist (5. september 2017)

I. etapa:

W. A. Mozart: Koncert za fagot in orkester v B-duru, KV 191, prvi in drugi stavek s kadencami

 

II. etapa:

(orkestrski soli)

 

- W. A. Mozart : Le nozze di Figaro, uvertura.

- J. Brahms: Koncert za violino, drugi stavek

- M. Ravel: Koncert v G-duru za klavir in orkester

- B. Bartók: Koncert za orkester, Il gioco delle coppie

  

   Slovenska filharmonija

                                                                                                                               Direktor

Damjan Damjanovič