SI EN

Avdicije

Trenutno so odprte tri avdicije:

 

Datum: 15. 3. 2018

AVDICIJA

 za delovno mesto v orkestru Slovenske filharmonije

»VIOLINIST TUTIST (ž/m)«

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), v okviru projekta Evropskega socialnega sklada »Igranje je delo – podpora novim kariernim perspektivam 2018-2021 javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

objavlja razpis za eno delovno mesto (ESS)

Orkestrski glasbenik tutist (violinist) v simfoničnem orkestru (G017027)

Pogoji za zasedbo:

- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,

- uspešno opravljena avdicija, ki bo v petek, 30. marca 2018 ob 10.00 uri, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Avdicija bo odpovedana, v kolikor bo pred izvedbo avdicije znano, da Slovenska filharmonija ne bo pridobila evropskih sredstev.

 

Dodatni pogoji Javnega razpisa za izbor operacij s strani Ministrstva za kulturo »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«:

- starost do vključno 29 let (v trenutku sklenitve pogodbe o zaposlitvi)

- stalno bivališče v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška)

 

Trajanje zaposlitve:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena pod pogojem dodelitve evropskih sredstev ESS.

 

Način in rok prijave:

Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo (s pripisom Prijava na avdicijo–ne odpiraj!) je potrebno poslati do 26. marca 2018, na naslov:

Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si .


Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izboru.

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapaW. A. Mozart: Koncert za violino in orkester : A dur , D dur ali G dur – 1.stavek (kandidati izberejo enega od naštetih)

 

2. etapaKoncert za violino in orkester – 1 stavek s kadenco :

    J. Brahms ,  P. I. Čajkovski ,  L. v. Beethoven   ali   J. Sibelius (kandidati izberejo enega od naštetih)

3. etapa – orkestrski soli (označeni deli):

-          J. Brahms: Simfonija št. 2

-          G. Mahler: Simfonija št. 1 v D-duru

-          F. Mendelssohn Bartholdy: Simfonija št 4 v A-duru »Italijanska«

-          W. A. Mozart: Simfonija št 41 v C-duru »Jupiter« – 4 stavek

-          R. Schumann: Simfonija št 2 v C-duru - 2 stavek

-          R. Strauss: Don Juan

Avdicija za violino_note.pdf
Avdicija za violo_note.pdf


Slovenska filharmonija
v. d. direktorice
mag. Marjetica MahneDatum: 15. 3. 2018

AVDICIJA

za delovno mesto v orkestru Slovenske filharmonije

»VIOLIST TUTIST (ž/m)«

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), v okviru projekta Evropskega socialnega sklada »Igranje je delo – podpora novim kariernim perspektivam 2018-2021 javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 

objavlja razpis za eno delovno mesto (ESS)

 

Orkestrski glasbenik tutist (violist) v simfoničnem orkestru (G017027)

 

Pogoji za zasedbo:

- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,

- uspešno opravljena avdicija, ki bo v petek, 30. marca 2018 ob 10.00 uri, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Avdicija bo odpovedana, v kolikor bo pred izvedbo avdicije znano, da Slovenska filharmonija ne bo pridobila evropskih sredstev.

 

Dodatni pogoji Javnega razpisa za izbor operacij s strani Ministrstva za kulturo »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«:

- starost do vključno 29 let (v trenutku sklenitve pogodbe o zaposlitvi)

- stalno bivališče v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška)

 

Trajanje zaposlitve:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena pod pogojem dodelitve evropskih sredstev ESS.

 

Način in rok prijave:

Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo (s pripisom Prijava na avdicijo–ne odpiraj!) je potrebno poslati do 26. marca 2018, na naslov:

Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si .Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izboru.

AVDICIJSKI PROGRAM

1.  1. stavek enega izmed sledečih koncertov:

    C. Stamitz: Koncert za violo v D- duru,

    F. A. Hoffmeister: Koncert za violo v D- duru

 

2.  1. stavek enega izmed sledečih koncertov:

        B. Bartok: koncert za violo

        W.Walton: koncert za violo

        P.Hindemith: Der Schwanendreher

 

3.  1. L. van Beethoven: Simfonija št. 5, 2. stavek

     2. J. Brahms: Simfonija št. 4, 1. stavek

     3. A. Bruckner: Simfonija št. 7, 1. stavek

     4. F. Mendelssohn: Sen kresne noči, 1.st Scherzo

     5. W. A. Mozart: Simfonija št. 40, 4. stavek

     6. R. Strauss: Don Juan

Avdicija za violino_note.pdf
Avdicija za violo_note.pdf

Slovenska filharmonija
v. d. direktorice
mag. Marjetica Mahne

 

Datum: 15. 3. 2018

AVDICIJA

za delovno mesto v orkestru Slovenske filharmonije

»ROGIST SOLIST (ž/m)«

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), v okviru projekta Evropskega socialnega sklada »Igranje je delo – podpora novim kariernim perspektivam 2018-2021 javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

objavlja razpis za eno delovno mesto (ESS)

Solist v simfoničnem orkestru (1. rog) (G017044)

Pogoji za zasedbo:

- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,

- uspešno opravljena avdicija, ki bo v torek, 27. marca 2018 ob 12.30 uri, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Avdicija bo odpovedana, v kolikor bo pred izvedbo avdicije znano, da Slovenska filharmonija ne bo pridobila evropskih sredstev.

 

Dodatni pogoji Javnega razpisa za izbor operacij s strani Ministrstva za kulturo »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«:

- starost do vključno 29 let (v trenutku sklenitve pogodbe o zaposlitvi)

- stalno bivališče v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška)

 

Trajanje zaposlitve:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena pod pogojem dodelitve evropskih sredstev ESS.

 

Način in rok prijave:

Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo (s pripisom Prijava na avdicijo–ne odpiraj!) je potrebno poslati do 26. marca 2018, na naslov:

Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si .

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izboru.

AVDICIJSKI PROGRAM

 1. etapa: W. A. Mozart: Koncert za rog št. 4 v Es-duru, KV 495 - prvi stavek s kadenco

2. etapa: R. Strauss: Koncert za rog št. 1 v Es-duru, op. 11 - prvi stavek

3. etapa: 

L. van Beethoven: Simfonija št. 7

J. Brahms: Simfonija št. 1 in 2

G. Mahler: Simfonija št. 9

M. Ravel: Klavirski koncert v G- duru

R. Strauss: Till Eulenspiegel

R. Strauss: Junakovo življenje

P. I. Čajkovski: Simfonija št. 5

R. Wagner: Siegfried (veliki solo)

Avdicija za violino_note.pdf
Avdicija za violo_note.pdf

Slovenska filharmonija
v. d. direktorice
mag. Marjetica Mahne