Avdicije

Datum: 03. 02. 2017

 

AVDICIJA
za prosto delovno mesto v orkestru Slovenske filharmonije »VIOLINIST TUTIST (ž/m)«

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),  Javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 

objavlja razpis za eno prosto delovno mesto

 

Orkestrski glasbenik tutist (violinist) v simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije

 

Pogoji za zasedbo:
- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
- uspešno opravljena avdicija, ki bo v torek, 28. februarja 2017 ob 13.30 uri,  v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Trajanje zaposlitve in poskusna doba:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z dvanajst (12) mesečnim poskusnim delom.

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo (s pripisom Prijava na avdicijo–ne odpiraj!) je potrebno poslati do 22. februarja 2017, na naslov:
Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si

 

Avdicije, ki bo dne 28. februarja, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 10 dneh po izboru.

 AVDICIJSKI PROGRAM

1.etapaW. A. Mozart: Koncert za violino in orkester : A dur , D dur ali G dur – 1.stavek (kandidati izberejo enega od naštetih)

2.etapa – Koncert za violino in orkester – 1 stavek s kadenco :

  1. Brahms , P. I. Čajkovski ,  L. v. Beethoven   ali   J. Sibelius (kandidati izberejo enega od naštetih)

3.etapa – orkestrski soli (označeni deli):

  

Slovenska filharmonija

Direktor
Damjan Damjanovič