Sklepi 17. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 3. aprila 2018.