Sklepi 16. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 26. februarja 2018.