Sklepi 15. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 7. februarja 2018.