Sklepi 14. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 16. januarja 2018.