slike z orvoritvenega koncerta 3. Filharmoničnega festivala baročne glasbe 2018

11. januar 2018

Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija

Antonio Vivaldi
Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie / Judita, zmagovalka nad Holofernovim barbarstvom, RV 644, sakralno-vojaški oratorij za soliste, zbor in orkester

Orkester in Zbor Slovenske filharmonije

Matej Šarc, dirigent

Tomaž Faganel, priprava zbora

Janez Podlesek, koncertni mojster

Barbara Kozelj, Judita, mlada judovska vdova

Diana Haller, Holofernes, asirski poveljnik

Liesbeth Devos, Vagaus, Holofernov evnuh

Nika Gorič, Abra, Juditina služabnica

Kamila Mazalová, Ozias, véliki duhovnik

Eva Vrtačnik, oboa

Aljaž Beguš, sopranski šalmaj

Franc KosemTibor Kerekeš, baročna trobenta

Božena Angelova, viola d’amore

Sam Chapman, teorba, baročna kitara, mandolina

avtorica fotografij: Darja Štravs Tisu