sklepi 13. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 28. decembra 2017