SKLEPI 12. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 17. novembra 2017