SKLEPI 11. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 6. novembra 2017