SKLEPI 11. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 6. nobembra 2017