SKLEPI 10. seje Sveta Slovenske filharmonije z dne 27. oktobra 2017