SKLEP št. 36: Svet je potrdil zapisnika 7. in 8. (korespondenčne) seje. 

Vsebina v priponki ...