Sklep št. 35: Svet Slovenske filharmonije daje soglasje k Spremembam Akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest ... v priponki.