Sklepi 5. seje sveta Slovenske filharmonije z dne 20. in 21. junija 2017.